Reference

Sa ponosom ističemo neke od firmi sa kojima smo sarađivali:

 • Telekom Srbija a.d. Beograd
 • NIS a.d. Novi Sad, NIS-Petrol, NIS-Rafinerija nafte Pančevo
 • JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“
 • HIP Petrohemija
 • HIP Azotara
 • Hemofarm
 • Opština Žitište
 • Opština Zrenjanin
 • Narodni muzej Pančevo
 • Gradska uprava grada Pančeva
 • Gradska stambena agencija Pančevo
 • Tehnika a.d. Vršac
 • Klupko doo Pančevo
 • Projmetal ad Beograd
 • Doo Tehnogradnja Kruševac
 • Ludan Engineering doo
 • Elektrodistribucija Pančevo
 • Granexport doo Pančevo
 • Energomontaža a.d. Beograd
 • IMG Engineering & Construction doo Beograd
 • Heurty Petrochem Srb doo Beograd