Usluge

KATASTAR NEPOKRETNOSTI

ZEMLJIŠTE

 • Identifikacija katastarskih parcela
 • Obnova granica katastarskih parcela (omeđavanje)
 • Deoba parcela
 • Formiranje građevinskih parcela

OBJEKTI

 • Upis objekata u katastar nepokretnosti
 • Geodetski snimak za potrebe legalizacije snimanje vodova
 • Geodetski snimak za potrebe tehničkog prijema objekata
 • Etažiranje objekata
 • Obeležavanje objekata (prenošenje objekata na teren – iskolčavanje)
 • Snimanje i obeležavanje vodova

IZRADA GEODETSKIH PODLOGA, ELABORATA i PROJEKATA

 • Katastarsko-topografski plan
 • Topografski plan
 • Situacioni plan
 • Izvedeno stanje temelja (kontrola temelja)
 • Elaborat geodetskih radova
 • Projekat geodetskog obeležavanja za projekat preparcelacije

INŽENJERSKA GEODEZIJA

 • Projektovanje i izrada geodetskih mreža
 • Izrada geodetskih podloga za različite namene
 • Obeležavanje, snimanje i praćenje gradnje svih vrsta građevinskih objekata i mašinskih elemenata
 • Praćenje sleganja, pomeranja i deformacije objekata
 • Izrada poprečnih i podužnih profila za potrebe projektovanja
 • Obračun kubature iskopa i nasipa
 • Geodetski nadzor izvođenja radova